Wiki

Xoay

Xoay có thể là:

  • Xoay tròn, xem Quay, Chuyển động tròn
  • Xoay (cây) hay còn gọi xay, lá mét, nhoi, nai sai mét, kiền kiền (danh pháp hai phần: Dialium cochichinensis) là một loài thực vật có hoa và gỗ
  • Xoay bàn đĩa hay xoay đĩa là môn nghệ thuật điều khiển âm thanh bằng tay xoay các đĩa nhạc và tạo ra âm nhạc, hiệu ứng âm thanh
  • Xoay ngồi, một kiểu xoay trượt băng nghệ thuật

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Xoay.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Check Also
Close
Back to top button